//Bijtelling 2017
Bijtelling 2017 2017-07-22T14:27:51+00:00

Bijtelling 2017

Wat verandert er?

De afgelopen jaren hebben veel veranderingen plaatsgevonden op het gebied van bijtelling. Zuinige auto’s worden bevooroordeeld met lage bijtellingspercentages en een lage motorrijtuigenbelasting. In 2015 en 2016 zijn de normen flink aangescherpt, zelfs de zuinigste auto’s worden belast met bijtelling. De staatssecretaris heeft aangegeven dat het systeem voor bijtelling in 2017 volledig wordt herzien.

Volgens de staatssecretaris is het huidige bijtellingssysteem onnodig complex en is het stimuleringsbeleid voor zuinig rijden overbodig door de komst van beleid op Europees niveau. Daarnaast zouden autobelastingen geen noemenswaardige bijdrage meer leveren aan schoner en zuiniger rijden. In de autobrief 2 draagt Staatssecretaris Wiebes zijn voorstellen aan  het stelsel van autobelastingen te vereenvoudigen gericht op een stabiele inkomstenstroom voor het rijk met meer winst voor het milieu. De bijtelling welke voorheen afhankelijk was van CO2-uitstoot wordt ‘over één kam geschoren’, waarbij alleen volledig emissieloos rijden wordt gestimuleerd:

Bijtelling:

  • volledig elektrische auto’s worden belast met 4% bijtelling*
  • alle andere auto’s gaan in de periode van 2017 tot en met 2020 (en verder) naar één tarief van 22% bijtelling

* vanaf 2019 geldt de 4% bijtelling alleen over de eerste €50.000,- van de cataloguswaarde van het voertuig. Alles hierboven wordt tegen 22% belast!

Overige wijzigingen: 

  • de aanschafbelasting (BPM) stapsgewijs verlaagd naar 12% in 2020
  • de motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt voor iedereen lager (m.u.v. oude diesels zonder roetfilter: deze worden duurder!)

Volgens Wiebes wordt met het nieuwe beleid echt zuinig rijden meer gestimuleerd en wordt de aandacht voor de luchtkwaliteit flink versterkt. Daarnaast zou het voor particulieren goedkoper worden om een auto aan te schaffen en te bezitten.